Ahmet Dinç Vakfı

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla: Ahmet Dinç Eğitim ve Kültür Vakfı (Vakıf) Bayındır Mah. Özgürlük Bulvarı No:127 Merkez/BATMAN tarafından hazırlanmıştır.

Kişisel verileriniz Vakıf tarafından başvuru formu aracılığıyla; Burs imkanının sağlanması, İşlem yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini, ekonomik, sosyal, ders başarı ve disiplin durumlarını teyit etmek, burslu mezunlara iş imkanlarının sağlanması, vakfın mevzuattan kaynaklanan diğer yükümlülüklerini yerine getirmesi ve haklarını kullanabilmesi amacıyla toplanmaktadır.

Toplanan kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirtilen amaçlarla bağlantılı şekilde, Kanun’un 8. ve 9. Maddeleri gerektiğinde hukuken yetkili olan ilgili adli ve idari makamlarla, kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve Dinç Şirketler Gurubu,  iştirakleri ve iş ortaklarıyla paylaşılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Ahmet Dinç Eğitim ve Kültür Vakfı Bayındır Mah. Özgürlük Bul. No:127 Merkez/BATMAN adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.