Ahmet Dinç Vakfı

Başkanın Mesajı

2021 yılında kurmuş olduğumuz Ahmet DİNÇ EĞİTİM-KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA VAKFI (ADV) Özellikle eğitim-öğretim hayatında başarılı olan ancak giderlerini karşılamakta güçlük çeken bireylere maddi destek olmak suretiyle ülkemizin nitelikli, topluma yararlı bireylerin yetişmesine katkıda bulunmaktır. Bu meyanda nitelikli eğitim-öğretim sunarak bu hedefin gerçekleşmesi amacıyla gerek Milli Eğitim Bakanlığı müktesebatında gerekse de mesleki eğitime ve kültür sanat etkinliklerine yönelik okul, atölye, meslek edindirme kursu kurmak ve işletmek veya bu amaçla kurulmuş kurumları desteklemektir. Ülkenin eğitim, kültür ve sağlık düzeyini yükseltmek amacıyla çalışmalar yapmak bu amacı paylaşan resmi ve kar amacı gütmeyen kurumlara destek olmak, Lisans ve üstü düzeyde eğitim almış bireylerin yurt içinde ve yurt dışında ileri ihtisas çalışmaları yapabilmeleri veya meslek bilgilerini artırabilmeleri için eğitim ve burs olanakları sağlamak, Sağlık tesisleri kurmak, donatmak ve işletmek, Kurulmuş ve kurulacak sağlık tesislerine katıda bulunmak, Yardıma muhtaç insanlara yönelik; yardıma muhtaç insanlara ayni veya nakdi destekte bulunmak vakfımızın misyonu ve vizyonu doğrultusunda faaliyetleri en etkin şekilde paydaşları ile gerçekleştireceği inancıyla daha ileriye yol almamızı dilerim.

ADV Başkanı
Selman DİNÇ